Sunday, 7 November 2010

Õpivõrgustikud

Õppimisprotsessi käigus tekib õige pea õpivõrgustik, mis pidevalt õppija eesmärke ja vajadusi silmas pidades laieneb. Õpivõrgustikus on inimesed, kes on omavahel selles protsessis seotud ja keda seovad ühine eesmärgid midagi omandada, milleski selgusele jõuda.
Minu õpivõrgustik on selle mõne ühise kuu jooksul juba oluliselt laienenud ja inimesi, kelle juhendamisel ja toel õppida, tekib järjest nii virtuaalselt kui ka vahetu kontakti kaudu juurde. Õppimisprotsess peaks seeläbi samuti muutuma järjest aktiivsemaks ja edukamaks. Peaasi on muidugi mitte kaotada silme eest eesmärke, mille nimel me koos tegutseme.
Sotsiaalsed võrgustikud jätaks sellest teemast hetkel kõrvale: ka nende kaudu võib ja saab õppida, aga seal on ka palju muud "müra", mis segab õppimist.

Kahte õpivõrgustikku võrreldes olen ma nõus Elyna ja Urve poolt pakutud võrdlemisalustega. Lisan siia omapoolse tabeli kahe õpivõrgustiku võrdlusega.Õpikeskkonnad ja-võrgustikud

PLENK  2010 (Personal Learning Envronments Networks and Knowledge

Keskkond
Virtuaalne ja  reaalne(klassiruum)
Virtuaalne
Osalejad
Õppejõud ja tudengid
Õppejõud ja registreerunud inimesed
Aeg
1 semester
10 nädalat
Tegevused
Õppematerjalidega  tutvumine blogi kaudu, ülesannete täitmine oma blogi vahendusel, kaasõpilaste töödega tutvumine, nende kohta arvamuse avaldamine, kontaktseminarid
Õppematerjalidega tutvumine ajaveebi kaudu, kaaslaste töödega tutvumine, arvamuse avaldamine
Ülesehitus
Iga nädal uus teema, millega tegeletakse
Iga nädal uus teema, millega tegeletakse
Vahendid
Arvuti, netiühendus, ruum koos tehnikaga kontaktseminariks
Arvuti, netiühendus (avatud ja ka suletud netikeskkonnad)
Seotus
Õppijad ja õppejõud on omavahel rohkem seotud, sest saavad ka vahetult kokku
Seotus nõrgem: puudub vahetu kontakt

No comments:

Post a Comment