Saturday, 11 December 2010

Reflektsioon

Kursusele püstitatud eesmärgid said osaliselt täidetud. Põhjuseks ka see, et esialgu ei osanud endale täpselt ette kujutada, mida ma kursuselt ootan.
Sain infot uute õpikeskkondade ja õpivõrgustike kohta. Uute keskkondade rakendamine täiskasvanute koolitamiseks ei õnnestunud. See jääb tulevikuperspektiiviks.
Õpilepingus lubatud punktid said üldiselt täidetud. Tekkis süsteemsem arusaamine õpikeskkondadest ja –võrgustikest, selgemaks said nendega seotud mõisted.  Igal juhul pean mõningaid keskkondi paremini tundma õppima.  Standardid on üks teema, millega veel pean tegelema. Kindlasti hakkan hiljem rakendama oma töödes õpikeskkondade kontseptuaalset disaini.
Kuna ma pole tegev haridustehnoloog, siis on mul arenguruumi kindlasti.