Wednesday, 7 December 2011

Minu töö

Iseseisev töö: Igal üliõpilasel tuleb kursuse käigus koostada ning kursuse lõpus esitada mahukas arvestuslik iseseisev töö (35 tundi). Iseseisev töö koosneb ühe või mitme taristu kasutusdisainist: ressursi kirjeldus; kasutusvaldkonna kirjeldus; tugimaterjalid, juhendid õpetajale; tööplaani moodul; tunni plaanid; tagasiside; analüüs ja soovitused.
Ressurss: koduleht Weebly keskkonnas töölehtede jm selle programmi õppimisega seotud materjalide jaoks http://scratchime.weebly.com/index.html
Kasutusvaldkond: õpetajatele programmi Scratch iseseisvaks õpetamiseks 2.kooliastme õpilastele. Olemas on nii videojuhendid kui ka Wordis tööjuhendid. Lisaks tulevad sinna ka parimad õpilaste tööde näidised.


Esimesed tunnid on valmis ja õpilastega läbiviidud. Edaspidi lisandub järjest tunde, mida õpetaja saab kasutada programmi Scratch samm-sammuliseks õpetamiseks. Lisaks on tulemas sinna ka erinevad teemad ja nendega seotud iseseisva töö lehed. Kui uued oskused omandatud, saab neid kasutada nt kinnistamiseks. Töölehed peaksid andma võimaluse selle programmi erinevaid võimalusi näidata, õpetada ja õpitut kinnistada. Õpetaja saab ka ise koos lastega samm-sammult programmiga toimetamist õppida: iseseisev töö on siin üks märksõna. Selle õpidisaini väljatöötamise teine oluline koht on: programmeerimine ei ole keeruline, see on põnev ja jõukohane ka noorematele õpilastele.
Esimesed tunnid kinnitasid seda arvamust. Ka tegi mu oma sihtgrupist pisut noorem poeg seda, kui  mind toimetamas nähes kohe ka kõik järele proovis. Silmade särades ja ilma suurema abita.

Inspireeriv koolitus, konverents jms

Vot, kus lugu! Selle töö olin kuidagi kahe silma vahele jätnud! Ilmselt on asju ikka nii palju kuhjunud, et mõni asi võib unuda. Parem hilja, kui üldse mitte....

Ma mõtlesin selle üle päris pikalt, milline seminar või koolitus mind kõige enam on inspireerinud ja välja mõelda seda ühte on ikka keeruline küll. Ütleme nii, et eTwinninguga seotud koolitusseminarid ja igasügisesed konverentsid õpetajatele on olnud inspireerivad. Mitte ei tahaks välja tuua ühte esinejat: mind inspireeris nende erinevate esinejate kogum ja õhustik ise. Mina, kes ma ülikooli ajal arvutiõpetust pidasin üheks kohutavamaks õppeaineks ja hoidusin arvutitest ka tööl esialgu aupaklikku kaugusesse, poleks ilma nende üritusteta ilmselt küll julgenud haridustehnoloogiaga lähemalt tutvuda.
Aga ka sisekoolitused võivad inspireerida: seda näitas Ingrid GAGi sisekoolitustega ilmekalt. Pisiku sain juba sealt.
Tean, et ei vastanud nii, nagu ehk oodati, aga tõsi on, et mina leian inspiratsiooni viljakast õhustikust ja püüan innustuda kõigest, mis huvi pakub (ja seda on palju).

Tuesday, 15 November 2011

Iseseisev töö


Kodune töö: tähtaeg 16. november - anna lühiülevaade, milline tuleb sinu tehtav iseseisev töö. 
a. probleem või teema, millele üritad lahenduse leida, luua
b. sihtgrupp
c. ideekavandi kirjeldus - kuidas probleemi lahendada kavatsed

Mina kavatsen luua õpidisaini programmeerimisprogrammile Scratch. 
Kuna GAGis on matemaatika-muusikaklassid, kus on ka arvutitunnid, siis õpitakse seal lisaks muudele matemaatikateemadele jm arvutialastele programmidele ka programmeerimist. Alustatakse programmiga Drape, siis kasutatakse programmi MS Logo. 2.kooliastmes oleks vaja jätkata programmeerimisega ja selleks sobib Scratch (eriti oma visuaalse poole ja võimalusega raskusastet valida ja järk-järgult edasi liikuda).

Mõtted õpidisaini kohta:
1.  Programmi Scratch kasutamiseks töölehtede loomine.
2.  SG: 2.kooliaste
3.  Ideekavand
Luua Weebly keskkonda õppematerjalide ja töölehtede talletamiseks veebileht, kust on neid hiljem mugav õpetajatel kasutamiseks võtta. Luua videojuhendid (koostöös IT spetsialisti ja haridustehnoloogiga) ja Wordi-töölehed, mille abil saab tunde läbi viia.

Tuesday, 25 October 2011

Mõtteid pärast Reaalkooli külastust

Reaalkoolis nähtu-kuuldu oli huvitav ja inspireeriv. I-Padid tundusid päris toreda vahendina, et algklassides õppetööd huvitavamaks muuta. Muidugi sobivad nad ka suurematele õpilastele, aga algklassidele eriti hästi. Meeldis ka klassiblogide tegemine. Olen seda ka ise lastega teinud, aga kogu kooli ulatuses pole sellist blogimist enne näinud.


Kodune töö:
1. Koostada oma kooli/töökoha (osakonna) infostruktuuri plaan ja toimimineTegin selle mõistekaardina. Kasutasin programmi FreeMind. Andmed sain Ingridilt: seega on see meie ühine projekt.2. Ülevaade, mõtted olemasoleva taristu otstarbekast kasutusest ja edasised plaanid/unistusedMa arvan, et GAGi taristu on otstarbekalt kasutusel ja leiavad pidevalt rakendamist: olgu siis tegemist arvutite, puutetahvlite vms. Ka arvutiklassid on enamasti hõivatud ja sinna tundi planeerides peab varakult aja kinni panema.
Osa kasutusel olevast tehnikast on juba üsna paljukasutatud: selle väljavahetamine oleks kindlasti üks tulevikuplaane. Ka võiks olla rohkem häid, aga kahjuks tasulisi programme, mida kasutada. Õpetajate valmisolek arvutitega ainetunde läbi viia on kasvanud, aga on veel terve rida õpetajaid, keda see ei huvita: ka nemad võiksid end uuemate tehnoloogiavõimalustega kurssi viia. Kui aga mõelda, et huvi suureneb, siis ilmselt peaks ka arvutiklasside arv kasvama.
I-Padid algklassidele: miks ka mitte!

Wednesday, 12 October 2011

Haridustehnoloogiline mõtisklus 2

Kuidas HT käitub?
Haridustehnoloog on inimene, kes peab jõudma uuenduslike tehnoloogia saavutustega, mis haridust edendada aitavad, iga oma kolleegini: olgu see ülemus (kelle heakskiiduta jäävad uuendused ja head tehnikasaavutused vaid unistusteks), õpetaja (kes vähemal või rohkemal määral oskab või tahab ITd hariduse hüvanguks kasutada) või majandusjuhataja (kes rõõmsal meelel juhtmeid vedada ja ühendada laseb) jne. Järelikult peab haridustehnoloog olema väga hea strateeg: ta leiab iga indiviidi südamesse tee õigeid meetodeid valides (meelitades, ähvardades, kasutades kavalat taktikat tema-juba-lubas-seda-teha-miks-siis-mitte-sina, entusiasmiga nakatades, eeskujuga julgustades jne).  Hea haridustehnoloog on asendamatu abimees (naine) koolis, aga ka hea teiste rakendaja. Haridustehnoloog on hea visioonitundega ja laia silmaringiga ning kiire mõtlemisega ja tegutsemisega: tema teadmised, oskused ja hea reaktsioonivõime teevad temast peaaegu superinimese.
Kuidas motiveerida kolleege, kuidas tuua nad koolituse juurde?

Läheneda personaalselt. Nt:vaata, kui hea asja ma leidsin! See sobiks väga hästi sinu klassile/ sinu aine jaoks. 
Läheneda vajadusele ja õpetajate initsiatiivile toetudes. Saata kiri: Kuna paljud on tundnud puudust sellisest toredast vahendist/ koolitusest, siis teile vastu tulles tuleb koolitus... Kes saaks sellest siis veel keelduda!
Läheneda autoriteediga mõjutades. Nt: Meie majas on vaja arendada IKT-alaseid oskusi nagu selgus viimasest küsitlusest- seega on oluline Teie osalemine koolitusel.

Milline on meie pakutav portfolio, millised on meie või kooli valikud e-keskkondade osas?

Meie koolis kasutatakse päris palju erinevaid e-keskkondi, sest meil on väga hea haridustehnoloog ja ka palju entusiastlikke õpetajaid. Valik lähtub eelkõige ainest, mida õpetatakse.

Kes teeb otsuse - kõike ju ei jõua...

Enamus pakkumisi, mida võiks kasutada, on tulnud haridustehnoloogilt. Aga oma mõtteid ja vajadusi annavad teada ka õpetajad, õppetoolijuhatajad, kasinamalt juhtkond. Otsuse, mida kasutada, mis vallas koolitada, langetab haridustehnoloog eelnevast lähtudes.
Mis on õnnestunud keskkondade valikul ja koolitustes ja mis ei ole?

Üldiselt on valikud olnud õiged. Ei meenu, et midagi oleks olnud täiesti ebaõnnestunud. Mõnele koolitusele on vähem osalejaid olnud pigem ajafaktorist lähtudes (pingeline tööperiood, pühade-eelne aeg jne).
Kuidas oma tööd analüüsida, kui palju analüüsida ja kas üldse?

Ilma analüüsimata ei saa. Kui sa ei vaata üle, mida sa oled teinud, ei analüüsi seda, siis kus sa tead, kuhu edasi liikuda, mida muuta, et olla veelgi tõhusam, et teha seda, mis veel parendamist vajab.

Lisaülesanne: näpunäiteid tegev HT-lt kuidas jõuda koolijuhini - nippe ja trikke

Kuna ma pole tegev haridustehnoloog, siis nipisoovitusi oma kogemusest pakkuda pole. Küll aga olles ise poolenisti juhtkonnas, siis mulle tundub, et toimib konkurentsile vihjamine (meie konkurentkoolil on juba sellised oskused, vahendid, me pole ju kehvemad. Või me oleme ju innovaatilised ja teistest paremad, siis peaksid meil kindlasti olema sellised vahendid, meie töötajad nii koolitatud jne).

Monday, 26 September 2011

Minu haridustehnoloogiline mõtisklusHaridustehnoloogia on mõiste, mille kohta mõned head aastad tagasi poleks ma ilmselt osanud mingit arukat seisukohta võtta. Asjad muutusid, kui GAGi tuli tööle nakatava töötahte ja IT-vaimustusega haridustehnoloog Ingrid. Esialgne umbusk sellise ametimehe suhtes asendus peagi sõbraliku aktsepteerimise ja siis juba toimeka vaimustusega.Tema õhutusel ja taganttõukamisel sai minust peagi üks haridustehnoloogia jüngritest, kes oli valmis katsetama ja ellu viima kõiki tema poolt pakutavat. Esialgne IT-alane pelglikkus kadus tasapisi ja lastega koos muutusin ise ka järjest avatumaks, teadlikumaks, julgemaks ja huvitatumaks. Nii muutuski haridustehnoloogia märkamatult üheks minu töö osaks: ainetunnid arvutiklassis, uued vahendid, ainekavad matemaatika-muusikaklassile arvutiõpetuseks, programmeerimine, põnevad keskkonnad, õpetajate harimine, eTwinning, digikoolitused jms said minu igapäevaelu lahutamatuteks osadeks.
Ja mis seal imestada, kui Ingridi kutse koos minna haridustehnoloogia magistriõppesse pärast sisemist võitlust enda kahtlustega (kas olen ikka sobiv ja kas oskan ikka piisavalt) mind sellele rajale toonud on. Ma ei tea, kas minust saab just täiskohaga haridustehnoloog, aga olen üsna kindel,et selle alaga tegelen kindlasti edasi. Tõsi. mulle meeldib enam see hariduslik pool. Samas olen muutunud juba üsna teadlikuks tehnoloogilisest poolest. Vähemalt ei tekita see minus hirmu. tekkinud on teadmine, et kõik tehnilised probleemid on ületatavad või kui ei ole, siis tehnoloogilisi vahendeid saab alati välja vahetada (veel paremate, veel rohkem võimalusi pakkuvate vastu). Aga inimest saab harida ja teda aidata tehnollogiat kasutama kõige mõnusamal ja kasutoovamal moel. Ja selleks on haridustehnoloog just õige inimene. Silmade särades ja osavalt motiveerides toob tema kõik toredad vahendid, põnevad meetodid, uudsed lahendused nii õpetajate kui ka õpilasteni ( olgu siis vahetult või õpetajate vahendusel).
Kui mina suudan tulevikus samal moel innustav ja motiveeriv olla, kui minu head tuttavad kogemustega haridustehnoloogid, siis olen rahul. Tuua inimesi naeratades tehnoloogia juurde, neid toetada-julgustada ja haridustehnoloogilise pisikuga nakatada, ongi suurim väljakutse minu jaoks. Ja küll see eduelamus siis ka tuleb!

Tere tulemast, haridustehnoloogiline taristu!

siin on üks väike IT-beebi, kes juba emapiimaga IT-tarkusi kogumas

Muudan oma õppeblogi suunitlust.
Eelmise aasta digimaterjalide teemalt liigun edasi haridustehnoloogilise taristu poole.
Edasised materjalid on siin juba sellest vallast.