Wednesday, 27 April 2011

12.nädal autoriõigused

Oma seekordset postitust pean alustama vabandusega, et töö tuleb hiljem tähtajast. Põhjus on aga väga mõjuv: nimelt sain ma õnnelikult kolmanda poja emaks. Ja meie esimene koosoldud nädal kulus kiirelt kohanemisele.

Autoriõiguste teema polnud mulle võõras, sest erinevatel koolitustel, ka enda omadel, on see üks asi, millest kindlasti räägitakse. Samas on kordamine ju tarkuse ema.

Analüüsiks valisin ühe õppematerjali repositooriumist Vestlusteema prantsuse keeles, autor Irina Koksharova. "Minu kodu". Autoriõigused on kirjas. Seda materjali võib kasutada mitteärilistel eesmärkidel, autorile viidates ja jagada võib seda samadel alustel. Lisatud on ka palve, et materjali kasutamine registreeritaks logides veebilehel end sisse.

Mina olen üldiselt avatud õppematerjalide jagamisele: kui keegi on hea materjali valmis teinud, siis võiks seda ka teistega jagada. Luues uusi õppematerjale, siis pean õigeks nende jagamist: küll mitte seda, et keegi kautab minu tööd  oma ärilisteks eesmärkideks.

Tallinna Ülikool on minugi arvates üsna avatud: osad veebipõhised avatud õpikeskkonnad ja ka osad õppematerjalid on kõigile kättesaadavad. Samas on arusaadav, et osad materjalid on õpikeskkonnad on kaitstud parooliga või pääsevad sinna vaid teatud inimesed.

Tuesday, 12 April 2011

11.nädal Arvutipõhine testimine

Minu arvates saab teste teha ka lihtsamal kujul kasutades googledocsi. Ka SMARt puutetahvli tarkvara laseb teha päris toredaid teste, eriti väiksemaid silmas pidades. Tõsi, seal ei saa hästi erinevaid küsimusetüüpe kombineerida: üks test on ikka ühetüübiliste küsimustega. Väiksemate jaoks sobib see siiski nii kordamiseks kui ka testimiseks.
Endale meeldib rohkem kasutada testimiseks nn avatud küsimusi. Kasutan ka etteantud vastustega küsimusi, aga igas testis on kindlasti küsimus, mis lapselt nõuab mõtlemist, arutlemist ja vastamist nn probleemküsimusele. Ka kasutan meelsasti küsimusi, mis nõuavad lapselt ka veidi nuputamist- teistlaadi mõtlemist: seda küll rohkem lisaülesannetena testi lõpuosas.
Olen loonud ise päris palju erinevaid töölehti ja püüdnud jälgida, et küsimused oleks erinevad: siis väsivad lapsed ka neid tehes vähem (vaheldusrikkus hoiab vaimu virgena).
Ma kasutan teste, aga ma ei ole ise seda tüüpi õpetaja, kes pidevalt lapsi testib ja kontrollib. Samas saab teste teha ka kordamiseks, see ei pea olema vaid teadmiste kontrolli vahend. Peaasi, et õpetajad nendega üle ei pinguta, sest kontrollida on teste lihtsam, kui näiteks loovamat lähenemist nõudvaid probleemülesandeid.

Katsetasin testi tegemisel enda jaoks täiesti uut vahendit TATS. Ja kuigi algul mõni asi ei olnud kohe kergelt hoomatav, siis väga keeruliseks seda vahendit ei pea. Sain hakkama. Kasutasin mitmikvalikuid, ühendamist, järjestamist ja lünkade täitmist. Oleksin tahtnud teha ka pilte ja teksti ühendava küsimuse, aga ei leidnud selleks võimalust. Kas seda seal teha saab? Pilti üles laadida saab: seda nägin.
Grupi loomine ja lastele testi saatmine tundus ka päris mugav. Proovisin: test jõudis adressaadini ja oli täidetav.
Test asub siin.
Kahjuks pole ma veel PETSiga ühendust saanud, et see sinna üles panna. Kui õnnestub, siis teen seda.

Wednesday, 6 April 2011

Videotöötlus

Videode tegemine on minu jaoks siisani ilmselt kõige võõram teema. Kontaktpäeval proovitud toimetaminne andis julgust ja soovi sellega ka edaspidi tegeleda.
Nüüd siis tegin kasutades camstudiot ka ekraaniviisori programmist Tere, kevad. Seegi oli uus kogemus. Esimese korra kohta ei saanudki kõige kehvem. Mõned probleemid, mis mul tekkisid:

  • unustasin märkida, et tahan lindistada häälega: sain esimesel korral kena video, millel puudus heli
  • esimesel salvestamisel kadus tehtud töö kuhugi, kust seda leida ei õnnestunudki
  • mitmendal katsetusel sai asi tehtud, aga kuulamisel häirisid klahvivajutuse plõksud
  • ka jäi lõppu see, kuidas ma otsisin Stop-nuppu
  • sõprade abil (aitäh, Ingrid!) sain teada, et video saab paremaks tuunida moviemakeri abil: tegingi siis seda. Vähemalt lõpu sain korda. Klõpsatusi maha ei saanud
  • kuna oli esimene katsetus, siis ei teadnud ka algul, kuidas video üles panna: üritasin otse siia, aga selgus, et nii lihtne see ka pole. Sõbrad andsid nõu ja saigi asi youtube abil korda.
Siin siis see esimene "vasikas" ise.

Koolielus on ekraaniviisorit kasutades tehtud palju juhendeid ja oma lihtsusega on need mugavad kasutamiseks.
Raske õppustel, kerge lahingus! Kindlasti kasutan seda vahendit ka edaspidi, sest sel moel on hea lastele teha juhendeid, kuidas ühte või teist asja tunnis teha. Kuidas toimetada, sai läbi isiklike raskuste palju selgemaks.


Tegin veel ühe juhendi  Aviary kasutamise kohta.