Wednesday, 27 October 2010

Personaalsed õpikeskkonnad

Minu jaoks on personaalne õpikeskkond keskkond, milles ma õpin ja arenen. See on kogum erinevatest vahenditest (raamatud, veebipõhised materjalid, veebikeskkonnad, arvuti, koht õppimiseks jne),  inimestest, kes mind õppetöös juhendavad, toetavad (õppejõud, kaasüliõpilased) ja eelkõige minu enda  hetkevajadus ja  üldine õpimotivatsioon, mis mulle hetkel sobiva vahendi või õppimiskoha laseb valida. Kohati dikteerib minu poolt valitud õppekava mulle vahendeid jm keskkonnategureid, mida ma õppimisel pean kasutama, aga kohati sõltub see minu enda valmisolekust teatud viise ja vahendeid rakendada.
Ühest täielikku nimekirja minu personaalsesse õpikeskkonda kuuluvatest vahenditest on hetkel keeruline teha, sest see on pidevalt muutuv (uued ained, uued õppejõud, uued õppematerjalid, uued veebivahendid).
Siin siis hetkeolukord.

1 comment:

  1. Olen nõus nendega, kes väidavad, õpikeskkond on pidevas muutumises vastavalt sellele, milliselt tasandilt seda vaadata ja analüüsida ning mis tegevusi just parasjagu läbi viiakse. Usun siiski, et õppijatel hakkavad välja kujunema teatud komponendid õpikeskkonnas, mis on pidevalt olemas ja üsna tihti kasutuses. Siin on üsna kirju keskkond ning seda vaadates tekkis küsimus, millised nendest komponentidest on õppija enda valik ja millised on nö sunnitud?

    Terje

    ReplyDelete