Saturday, 26 February 2011

Õpitehnoloogia standardid

Uurisin pakutud materjale ja veendusin taas, et ei saa läbi standarditeta kusagil. See hõlbustab materjalide leidmist netist ühest või teisest parameetrist lähtudes, see võimaldab paigutada neid standarditest lähtuvalt ja vahendada infot repositooriumite vahel. Abiks igal juhul.
Samas olen nõus Arkadiga, kes ütleb, et oma õppematerjali standardite järgi vormimine võib olla veidi ahistav. Ja metaandmete lisamine tüütu tegevus. Samas kui teed ja kasutad  pidevalt materjale, siis on see kahtlemata vajalik: kuidas muidu õige asi üles leida ja kuhu see paigutada teistele leidmiseks. Iga korraga seda tehes peaks asi ju ka kergemaks ja loogilisemaks muutuma. Harjutamine teeb ju meistriks.

Minu praktiline ülesanne võtab luubi alla eelmise nädala soorituse: Talv looduses.


4.2.1 GENERAL.LANGUAGE – LOM 1.3
4.2.2 EDUCATIONAL.LEARNING RESOURCE TYPE – LOM 5.2
4.2.3 RIGHTS.COST – LOM 6.1
4.2.4 RIGHTS.COPYRIGHT AND OTHER RESTRICTIONS – LOM 6.2
4.2.5 RIGHTS.DESCRIPTION – LOM 6.3
4.3.1 GENERAL.TITLE – LOM 1.2
4.3.2 GENERAL.DESCRIPTION – LOM 1.4
4.3.3 GENERAL.KEYWORD – LOM 1.5
4.3.5 LIFE CYCLE.CONTRIBUTE.ROLE – LOM 2.3.1
4.3.6 LIFE CYCLE.CONTRIBUTE.ENTITY – LOM 2.3.2
4.3.7 LIFE CYCLE.CONTRIBUTE.DATE – LOM 2.3.3
4.3.9 EDUCATIONAL.INTENDED END USER ROLE – LOM 5.5
4.3.10 EDUCATIONAL.LEARNING CONTEXT – LOM 5.6
4.3.11 EDUCATIONAL.TYPICAL AGE RANGE – LOM 5.7
4.3.17 EDUCATIONAL.TYPICAL LEARNING TIME – LOM 5.9
4.3.18 EDUCATIONAL.DESCRIPTION – LOM 5.10

Eesti keel

Veebileht: slaidid, test

Ei
JahTalv
Loomad talvel, talveilm, inimeste tegemised talvel


Autor


Kristi Rahn
 19.02 2011Õpetajad, õpilased

Hariduslik, koolidele


7-9 aastased

 Koolitund

Materjali saab kasutada aastaaja talv õppimiseks nooremas kooliastmes. Saab teada loomade ja lindude elust talvel, talvele iseloomulikke tunnuseid. Võimaldab teha  õpitu kohta test.

Sunday, 20 February 2011

Loodud õpiobjekt: Talv

Tegin õpiobjekti Talv, mis on mõeldud 1.-2.klassi õpilastele. Katsetasin vahendit CourseLab. Ei ole kõige lihtsam sisuloomisvahend, aga kuna juhend on olemas, siis selle abil saab asjaga hakkama. Hea on see, et saab kasutada, teksti, pilte, teste, animeeritud tegelasi, lisada linke, kõnemulle jne. Hätta jäin õpiobjekti ülespanemisega: avatud keskkonda seda veel panna ei taha, aga mingeid alternatiive ei tundu olevat. Kas keegi oskab välja pakkuda, kuidas ja kuhu seda kõige parem teha oleks?
Lisan hetkel vaid mõned illustreerivad pildid oma tööst: see muidugi ei anna objektiivset pilti õpiobjektist.

3.nädal Õpiobjektide koostamise ja levitamise vahendid

Tunnistan, et selle nädala õppimiseks-läbitöötamiseks-katsetamiseks ettenähtud materjalihulk oli tõesti äärmiselt mahukas. Andsin oma parima, aga kõike huvipakkuvat läbi teha ja katsetada ei jõudnud. Eks seda tuleb siis edaspidi teha.
Lugesin läbi artikli õpiobjekti mõiste kujunemise ajaloost "An Abridged History of Learning Objects". Kuna selle materjali läbi lugemise järel polnud ma päris kindel, mis see õpiobjekt ikka on: sain küll aru, et selle mõiste taha mahub terve hulk erinevaid lähenemisi ja arusaami, siis otsisin lisa eestikeelsetest materjalidest. Leidsin Triin Marandi artikli "Õpiobjekt- mis loom see on?", mis minu jaoks asja oluliselt selgemaks muutis.

Õpiobjektide loomise vahenditega tutvusin ka. Siiani olen kasutanud pigem veebipõhiseid või arvutisse laaditavaid programme, millega saab teha teatud liiki õpiobjekte (Photo Story, timetoaster jne): pakutavad vahendid olid mulle võõrad. Kuna kujunduse poolest tundus kõige meeldivam CourseLab, siis katsetasin seda. Eestikeelse juhendi abil sain üsna mahuka õpiobjekti tehtud. Soovin katsetada ka teisi vahendeid: olen grupikaaslaste käest juba kuulnud, et exe on lihtsalt kasutatav. Proovin edaspidi teisigi vahendeid: huvi on juba seotud minu magistritööga, mille sisuks saab õppematerjalide loomine. Igasugused vihjed headele vahenditele on teretulnud!

Õpiobjektide ladudest olen kasutanud Koolielu ja Miksikest ja erinevate muuseumite kodulehekülgi (usun, et neidki võib siia sobitada). Sobivaid õpiobjekte leidsin enda jaoks ka  siit  Learning Resource Exchange for Schools ja OER Commons.

Kokkuvõtteks võib öelda, et informatsiooni sain sellel nädalal palju ja sellega toimetulemiseks pean veel palju aega ja energiat panustama. Kahtlemata on minu jaoks vajaliku teemaga: ja seetõttu jätkan sellel nädalal pakutuga ka edaspidi toimetamist.

Friday, 11 February 2011

Õpileping

Teema: Digitaalsete õpematerjalide koostamine


Eesmärgid:

 • Saada informatsiooni erinevate vahendite kohta digitaalsete õppematerjalide koostamiseks.
 • Kuna ma tegelen õppematerjalide väljatöötamisega ja see on ka mu magistritöö teemaks, siis tahan õpitud vahenditest leida parimad  rakendused oma tööks.
 • Tahan avardada oma silmaringi, et ka ise osata paremini otsida ja leida sobivaimaid vahendeid digitaalsete õppematerjalide koostamiseks.
 • Tahan katsetada võimalikult palju erinevaid programme, et leida just need, mis minu töö spetsiifika jaoks kõige paremaid rakendusi pakuvad.

Strateegiad:

 • osalen aktiivselt kontaktpäevadel
 • töötan läbi kursuse raames pakutavad õppematerjalid
 • täidan oma ülesandeid õigeaegselt ja pühendumusega
 • osalen aktiivselt rühmatöös
 • jälgin rühmakaaslaste tegemisi ning annan tagasisidet teiste blogidele
 • olen avatud uute vahendite katsetamisele
 • rakendan õpitud teadmisi praktilistes tegevustes

Vahendid, ressursid:


Õppejõudude ja rühmakaaslaste poolt pakutavad programmid fototöötluseks, helitöötluseks ja videotöötluseks. Olen üht-teist selles vallas ka kasutanud ja katsetanud: loodan siiski leida uusi ja paremaid vahendeid. Ressursside hulka kuuluvad õppejõudude oskused-teadmised, rühmakaaslaste kogemused. Ka arvuti ja internet on vahendid, mille kasutamine on vältimatu. Blogide vahendusel toimub suur osa õppetööst.


Hindamine:


Kui ma leian selle kursuse käigus enda tööks sobivad programmid, põnevad ideed ja inspiratsiooniallikad, mis mind huvitava digitaalse õppematerjali loomisel aitavad, siis on kursus minu jaoks oma eesmärgid täitnud. Kui suudan enda poolt püstitatud eesmärkidest ja kavandatud tegevustest kinni pidada, siis jään oma sooritusega rahule.


Reflektsioon:


Kursus oli huvitav ja andis palju kasulikke teadmisi. Üldiselt said endale püstitatud eesmärgid täidetud ja strateegiast lähtudes: osalesin aktiivselt kontaktpäevadel, sooritasin koduseid töid vastavalt ajakavale. Püüdsin kõik pakutud õppematerjalid läbi lugeda ja neist enda jaoks vajalikku talletada. Kuna koduseid ülesandeid üldises mahus (kokkuvõttes teiste ainetega) oli palju, siis jäi vahel süvitsi minekuks aega väheks ja ilmselt peaks asju veel üle vaatama. 
Ka jäi pisut napiks kursusekaaslaste blogide kommenteerimine: tutvusin ma teiste mõtete ja tegemistega küll pidevalt. 
Väga vajalikud ja palju teadmisi-oskusi andvad olid minu jaoks meie praktikumid: õppisin palju, aga arenemisruumi on veel palju. Samas on mul nüüd palju oskusi, millest edasi minna. Igal juhul sain teada uusi vahendeid ja programme, mille abil oma tööd ja õppematerjale huvitavamaks ja interaktiivsemateks muuta. Päris kindel ma pole, kas just kõige õigemad lahendused oma õppematerjalide loomiseks olen leidnud, aga palju häid mõtteid ja võimalikke vahendeid küll. Pean selles osas veel süvenema, et kindel olla.
Osalesin aktiivselt rühmatöös ja kuna tegemist on toimiva kursusega, siis osalen ka edaspidi. 


Kokkuvõttes võin hinnata oma sooritust päris heaks. Ootused said täidetud, sest olin ise aktiivne. Samas on veel asju, millega selles vallas tegutseda ja protsess jätkub.