Tuesday, 15 November 2011

Iseseisev töö


Kodune töö: tähtaeg 16. november - anna lühiülevaade, milline tuleb sinu tehtav iseseisev töö. 
a. probleem või teema, millele üritad lahenduse leida, luua
b. sihtgrupp
c. ideekavandi kirjeldus - kuidas probleemi lahendada kavatsed

Mina kavatsen luua õpidisaini programmeerimisprogrammile Scratch. 
Kuna GAGis on matemaatika-muusikaklassid, kus on ka arvutitunnid, siis õpitakse seal lisaks muudele matemaatikateemadele jm arvutialastele programmidele ka programmeerimist. Alustatakse programmiga Drape, siis kasutatakse programmi MS Logo. 2.kooliastmes oleks vaja jätkata programmeerimisega ja selleks sobib Scratch (eriti oma visuaalse poole ja võimalusega raskusastet valida ja järk-järgult edasi liikuda).

Mõtted õpidisaini kohta:
1.  Programmi Scratch kasutamiseks töölehtede loomine.
2.  SG: 2.kooliaste
3.  Ideekavand
Luua Weebly keskkonda õppematerjalide ja töölehtede talletamiseks veebileht, kust on neid hiljem mugav õpetajatel kasutamiseks võtta. Luua videojuhendid (koostöös IT spetsialisti ja haridustehnoloogiga) ja Wordi-töölehed, mille abil saab tunde läbi viia.

No comments:

Post a Comment