Tuesday, 25 October 2011

Mõtteid pärast Reaalkooli külastust

Reaalkoolis nähtu-kuuldu oli huvitav ja inspireeriv. I-Padid tundusid päris toreda vahendina, et algklassides õppetööd huvitavamaks muuta. Muidugi sobivad nad ka suurematele õpilastele, aga algklassidele eriti hästi. Meeldis ka klassiblogide tegemine. Olen seda ka ise lastega teinud, aga kogu kooli ulatuses pole sellist blogimist enne näinud.


Kodune töö:
1. Koostada oma kooli/töökoha (osakonna) infostruktuuri plaan ja toimimineTegin selle mõistekaardina. Kasutasin programmi FreeMind. Andmed sain Ingridilt: seega on see meie ühine projekt.2. Ülevaade, mõtted olemasoleva taristu otstarbekast kasutusest ja edasised plaanid/unistusedMa arvan, et GAGi taristu on otstarbekalt kasutusel ja leiavad pidevalt rakendamist: olgu siis tegemist arvutite, puutetahvlite vms. Ka arvutiklassid on enamasti hõivatud ja sinna tundi planeerides peab varakult aja kinni panema.
Osa kasutusel olevast tehnikast on juba üsna paljukasutatud: selle väljavahetamine oleks kindlasti üks tulevikuplaane. Ka võiks olla rohkem häid, aga kahjuks tasulisi programme, mida kasutada. Õpetajate valmisolek arvutitega ainetunde läbi viia on kasvanud, aga on veel terve rida õpetajaid, keda see ei huvita: ka nemad võiksid end uuemate tehnoloogiavõimalustega kurssi viia. Kui aga mõelda, et huvi suureneb, siis ilmselt peaks ka arvutiklasside arv kasvama.
I-Padid algklassidele: miks ka mitte!

No comments:

Post a Comment