Tuesday, 28 September 2010

ÕPILEPING

Teema: erinevate õpikeskkondade ja –võrgustikega tutvumine ja nende rakendamine õppetöös.kasutusvõimalused nii väikeste kui ka suurte õppuritega, nende keskkondade kasutamine igapäevases õppetöös.
Eesmärgid:
·         tutvuda uute õpikeskkondadega
·         saada rohkem teada õpivõrgustike kohta
·         leida uusi võimalusi erinevate õpikeskkondade kasutamiseks algklassilaste õpetamisel
·         kasutada uusi õpikeskkondi täiskasvanud õppurite koolitamisel
Strateegiad:
·         osalen aktiivselt e-õppes: täidan õpiülesandeid oma blogis, jälgin kaasõppurite  blogisid
·          tutvun iseseisvalt õppematerjalidega
·         osalen kontaktpäevadel
·         rakendan õpitud keskkondi praktiliselt oma töös nii algklassiõpilaste tundides kui ka täiskasvanute koolitamisel
·         oman süsteemsemat arusaamist õpivõrgustikest ja nende kasutamisest
Vahendid ja ressursid
Kasutan õppematerjale ja veebis leiduvaid tekste õpikeskkondade ja –võrgustike kohta. Vajan kindlasti edukaks õppetööks arvutit ja Interneti-ühendust, õppejõudude tarku mõtteid  ja kaasõppurite teraseid tähelepanekuid.
Hindamine
Kui on olemas uued teadmised ja arusaam süsteemist ning kõik omandatu on kriitiliselt hinnatud ja vastavalt sobivad keskkonnad ka  praktiliselt kasutusele võetud, siis on ka eesmärgid täidetud ja võib endaga rahule jääda.
Reflektsioon

No comments:

Post a Comment