Tuesday, 28 September 2010

Õpikeskkond

Mis on õpikeskkond?
Minu jaoks on õpikeskkond koht, kus on loodud soodsad  tingimused õppimiseks-arenemiseks. Pole oluline kas see toimub klassiruumis, muuseumis, metsas või virtuaalses keskkonnas.  Uute erinevate teadmiste- kogemuste saamiseks ongi vaja mitmesuguseid  kohti, kus protsess saaks võimalikult suure kasuteguriga kulgeda.  Õigesti valitud keskkond (nii ruum, inimesed kui ka vahendid) loob eeldused edukaks õppimiseks.
Miksike on õpikeskkond, millega ma ilmselt kõige rohkem tuttav olen, sest selle kasutamine kuulub ühel või teisel moel mu töö juurde. See  õpikeskkond on loodud just õpetajatele ja seda saab kasutada edukalt õppetöö läbiviimisel  algklassidele, põhikoolile kui ka vähemal määral gümnaasiumile. See keskkond pakub õpetajatele töölehti, mida saab välja printida, veebipõhiseid töölehti ning  õppemänge, ka õpilaste teadmiste testimise-kontrollimise võimalusi.
+
Lihtsa struktuuriga, kasutajasõbralik. Sealt leiab kerge vaevaga erinevaid  töölehti. Väga hea on Pranglimine peastarvutamise treenimiseks. Veebipõhised õppemängud on õppekavaga seotud ja enamasti hästi koostatud. Õpilastele meeldivad need  töölehed ja õppemängud.
¯  Töölehtede kasutamisel peab olema kriitiline: esineb vigu. Üsna palju on sarnase ülesehitusega ülesandeid. Pidev kasutamine võib tekitada tüdimust. Uuenemine aeglane.

8 comments:

 1. Kas edukas õppimine sõltub ainult keskkonnast või peab ka juhendaja ja tegevused olema sellised, et veenda õppijaid tegutsema..

  ReplyDelete
 2. Mulle ka meeldib Miksike ja eelkõige seetõttu, et selle abil saab õpetaja IT juurde meelitada. Kõik on valmis ja õpetajal ei jää muud üle kui kasutama hakata. Minu jaoks on Miksikese kõige suurem puudus see, et seal ei saa edasi arenenda. Me saame ainult kasutada teiste materjale. Tegemist on põhimõtteliselt virtuaalse õpikuga. Nõrgaks jääb see loomise ja loovuse külg.

  ReplyDelete
 3. Vaatasin, et Miksikese lehel on link - Saada harjutuse idee. Kui hästi ja kas toimib see variant, et õpetajal on nö mõni mõte, mida võiks Miksikeses ka avalikult saadaval olla, siis ta saadab tegijatele nö oma idee?
  Nii postituses kui kommentaarides on välja toodud, et Miksike takistab mingil määral arengut. Miksikese tegijad on tegelikult nõus uusi ideid vastu võtma ja neid ka tõenäoliselt avalikustama. Või on küsimus hoopis selles, et õpetajad ise saaksid lisada uusi mänge,ideid, materjale otse Miksikese lehele, ilma, et ta peaks neid kuhugi saatma, kellelegi kinnitamiseks, üle vaatamiseks?

  P.S iga lehe lõpus on lause: Saada meile huvitav lause, mille me võiks sõnadeks lõhkuda ja teisele lahendamiseks välja panna.
  Mulle praegu jääb mulje, et Miksikeses olevaid materjale ja mänge saab küll täiendada ja arendada. Või on seal mingi nüanss, mida ma ei tea?

  ReplyDelete
 4. Kasutasin su definitsiooni õpikeskkonna kohta oma blogis, sul oli see ilusti juba välja öeldud, et ma ei hakanud enam ise vaeva nägemagi

  ReplyDelete
 5. Mina kasutan ka Miksikest õpilastega. Rohkem on see kujunenud välja oskuste drillimiseks enne hindelist tööd. Puudus on ka minu jaoks see, et arendus on kuidagi väga aeglane, kõiki teemad ei ole esindatud, ainult ühte tüüpi harjutused. Võiks olla võimalus, kus õpetaja saaks ise harjutusi kuidagi kokku kombineerida, töölehed võiksid olla erinevate tasemetega jne.

  ReplyDelete
 6. Miksike on meie algklasside hulgas popp. Paraku on kurb tõdeda, et algklassid on vallutanud lisaks informaatikaõpetajale arvutiklassi ning pärast algklassi läbimist ei ole põhikooli- ning gümnaasiumiõpilastel lihtsalt võimalik arvutiklassi kasutada, kuna vabu aegu ei ole.
  Mulle meeldib miksike, aga kasutan ka palju olemasolevaid veebiressursse.

  ReplyDelete
 7. Minu jaoks on Miksike üks selline ebamäärane keskkond, mis paljudele kasutajatele meeldib, kuid mida hästi ühegi levinud õpitarkvara tüübi alla liigitada ei anna. Moodle, IVA ja VIKO moodi õpikeskkondade alla seda paigutada ei saa, sest see pole mõeldud kursuse läbiviimiseks.

  Eelkõige on tegemist õppematerjalide koguga, kuid ka sellisena ei saa seda õpiobjektide repositooriumide alla liigitada. Miksikese materjalid pole enamasti piisavalt hästi metaandmetega kirjeldatud ning puuduvad repositooriumidele omased vahendid materjalide otsimiseks ja sirvimiseks.

  ReplyDelete
 8. Arvan, et Miksike taidab oma hariduslikke funktsioone vaatamata oma ebamaaratsusele, millest raakib Hans. Oletame, et just tanu sellele, ta on nii popp Eestis uldharidduskoolide opetajatel.

  ReplyDelete