Thursday, 5 May 2011

14.nädal 10 käsku kvaliteetse digitaalse õppematerjali loomiseks

Õppematerjal
1. ... on loogiliselt ülesehitatud lähtudes korrektselt püstitatud õpieesmärkidest ja -väljunditest
2. ... on arusaadavalt struktureeritud, vormistus ja kujundus lihtne ja ühtse stiiliga
3. ... on varustatud korralike metaandmetega
4. ... sisaldab arusaadavalt sõnastatud õpijuhendeid ja -ülesandeid
5. ... sisaldab enesekontrolliülesandeid ja reflektsioonivõimalusi
6. ... keeleliselt korrektne
7. ... arvestab autoriõigustega, sisaldab korrektseid viiteid
8. ... sisaldab juhendeid, illustratsioone ja videoid, mis on kvaliteetsed ja põhjendatud
9. ... on optimaalse mahuga
10. ... on rakendatav erinevate veebilehitsejatega ning üldtunnustatud formaadis

No comments:

Post a Comment