Wednesday, 7 December 2011

Minu töö

Iseseisev töö: Igal üliõpilasel tuleb kursuse käigus koostada ning kursuse lõpus esitada mahukas arvestuslik iseseisev töö (35 tundi). Iseseisev töö koosneb ühe või mitme taristu kasutusdisainist: ressursi kirjeldus; kasutusvaldkonna kirjeldus; tugimaterjalid, juhendid õpetajale; tööplaani moodul; tunni plaanid; tagasiside; analüüs ja soovitused.
Ressurss: koduleht Weebly keskkonnas töölehtede jm selle programmi õppimisega seotud materjalide jaoks http://scratchime.weebly.com/index.html
Kasutusvaldkond: õpetajatele programmi Scratch iseseisvaks õpetamiseks 2.kooliastme õpilastele. Olemas on nii videojuhendid kui ka Wordis tööjuhendid. Lisaks tulevad sinna ka parimad õpilaste tööde näidised.


Esimesed tunnid on valmis ja õpilastega läbiviidud. Edaspidi lisandub järjest tunde, mida õpetaja saab kasutada programmi Scratch samm-sammuliseks õpetamiseks. Lisaks on tulemas sinna ka erinevad teemad ja nendega seotud iseseisva töö lehed. Kui uued oskused omandatud, saab neid kasutada nt kinnistamiseks. Töölehed peaksid andma võimaluse selle programmi erinevaid võimalusi näidata, õpetada ja õpitut kinnistada. Õpetaja saab ka ise koos lastega samm-sammult programmiga toimetamist õppida: iseseisev töö on siin üks märksõna. Selle õpidisaini väljatöötamise teine oluline koht on: programmeerimine ei ole keeruline, see on põnev ja jõukohane ka noorematele õpilastele.
Esimesed tunnid kinnitasid seda arvamust. Ka tegi mu oma sihtgrupist pisut noorem poeg seda, kui  mind toimetamas nähes kohe ka kõik järele proovis. Silmade särades ja ilma suurema abita.

Inspireeriv koolitus, konverents jms

Vot, kus lugu! Selle töö olin kuidagi kahe silma vahele jätnud! Ilmselt on asju ikka nii palju kuhjunud, et mõni asi võib unuda. Parem hilja, kui üldse mitte....

Ma mõtlesin selle üle päris pikalt, milline seminar või koolitus mind kõige enam on inspireerinud ja välja mõelda seda ühte on ikka keeruline küll. Ütleme nii, et eTwinninguga seotud koolitusseminarid ja igasügisesed konverentsid õpetajatele on olnud inspireerivad. Mitte ei tahaks välja tuua ühte esinejat: mind inspireeris nende erinevate esinejate kogum ja õhustik ise. Mina, kes ma ülikooli ajal arvutiõpetust pidasin üheks kohutavamaks õppeaineks ja hoidusin arvutitest ka tööl esialgu aupaklikku kaugusesse, poleks ilma nende üritusteta ilmselt küll julgenud haridustehnoloogiaga lähemalt tutvuda.
Aga ka sisekoolitused võivad inspireerida: seda näitas Ingrid GAGi sisekoolitustega ilmekalt. Pisiku sain juba sealt.
Tean, et ei vastanud nii, nagu ehk oodati, aga tõsi on, et mina leian inspiratsiooni viljakast õhustikust ja püüan innustuda kõigest, mis huvi pakub (ja seda on palju).