Thursday, 5 May 2011

14.nädal 10 käsku kvaliteetse digitaalse õppematerjali loomiseks

Õppematerjal
1. ... on loogiliselt ülesehitatud lähtudes korrektselt püstitatud õpieesmärkidest ja -väljunditest
2. ... on arusaadavalt struktureeritud, vormistus ja kujundus lihtne ja ühtse stiiliga
3. ... on varustatud korralike metaandmetega
4. ... sisaldab arusaadavalt sõnastatud õpijuhendeid ja -ülesandeid
5. ... sisaldab enesekontrolliülesandeid ja reflektsioonivõimalusi
6. ... keeleliselt korrektne
7. ... arvestab autoriõigustega, sisaldab korrektseid viiteid
8. ... sisaldab juhendeid, illustratsioone ja videoid, mis on kvaliteetsed ja põhjendatud
9. ... on optimaalse mahuga
10. ... on rakendatav erinevate veebilehitsejatega ning üldtunnustatud formaadis

Monday, 2 May 2011

13.nädal Viitamine

Kahtlemata on selle nädala teema magistritöö tegemist silmas pidades väga vajalik. Hea, kui tead, kuidas viidata ja kust sellekohast abi leida: artiklitest ja juhenditest, mis õpikeskkonnas üleval, on selles osas palju kasu.
Mendeley sain arvutisse hõlpsasti alla tõmmatud, aga hätta jäin veidi materjalide üles panemisega. Mendeleyst otsida on lihtne, kui tead täpselt, mida tahad leida. Kui aga püüad üldiste märksõnadega läheneda asjale, siis vajalike materjalide selekteerimine on väga aeganõudev, sest erinevaid artikleid jms tuleb palju.
Eile tegelesin otsingutega ja keskkonnaga tutvumisega päris kaua, aga vajalikku tööd valmis ei saanud. Beebi ei olnud ka just kõige koostööaldim selles osas. Pusin täna edasi.
Sain üles pandud raamatu, veebileheküljed ja artikli Mendeleysse. Konverentsikogumikus ilmunud artiklit ei leidnud. Selle pean hiljem lisama.


  • raamat (Book)
Kuresoo, R., Relve, H., Rohtmets, I., (2001) Eesti elusloodus, Varrak

  • teadusajakirjas ilmunud artikkel (Journal Article)
Kirch, S.A. (2009). Identifying and resolving uncertainty as a mediated action in science: A comparative analysis of the cultural tools used by scientists and elementary science students at work.  Science Education. Loetud aadressil http://doi.wiley.com/10.1002/sce.20362

  • konverentsikogumikus ilmunud artikkel (Conference Proceedings)

  • veebilehekülg (Web Page)
Pedaste, M., Sarapuu, T., Mäeots, M. (kuupäev puudub). Uurimuslik õpe IKT abil. Loetud aadressil http://htk.tlu.ee/tiigriope/index.php?title=Uurimuslik_%C3%B5pe_IKT_abil


Minu poolt otsitud materjalid asuvad siin