Tuesday, 28 September 2010

Õpikeskkond

Mis on õpikeskkond?
Minu jaoks on õpikeskkond koht, kus on loodud soodsad  tingimused õppimiseks-arenemiseks. Pole oluline kas see toimub klassiruumis, muuseumis, metsas või virtuaalses keskkonnas.  Uute erinevate teadmiste- kogemuste saamiseks ongi vaja mitmesuguseid  kohti, kus protsess saaks võimalikult suure kasuteguriga kulgeda.  Õigesti valitud keskkond (nii ruum, inimesed kui ka vahendid) loob eeldused edukaks õppimiseks.
Miksike on õpikeskkond, millega ma ilmselt kõige rohkem tuttav olen, sest selle kasutamine kuulub ühel või teisel moel mu töö juurde. See  õpikeskkond on loodud just õpetajatele ja seda saab kasutada edukalt õppetöö läbiviimisel  algklassidele, põhikoolile kui ka vähemal määral gümnaasiumile. See keskkond pakub õpetajatele töölehti, mida saab välja printida, veebipõhiseid töölehti ning  õppemänge, ka õpilaste teadmiste testimise-kontrollimise võimalusi.
+
Lihtsa struktuuriga, kasutajasõbralik. Sealt leiab kerge vaevaga erinevaid  töölehti. Väga hea on Pranglimine peastarvutamise treenimiseks. Veebipõhised õppemängud on õppekavaga seotud ja enamasti hästi koostatud. Õpilastele meeldivad need  töölehed ja õppemängud.
¯  Töölehtede kasutamisel peab olema kriitiline: esineb vigu. Üsna palju on sarnase ülesehitusega ülesandeid. Pidev kasutamine võib tekitada tüdimust. Uuenemine aeglane.

ÕPILEPING

Teema: erinevate õpikeskkondade ja –võrgustikega tutvumine ja nende rakendamine õppetöös.kasutusvõimalused nii väikeste kui ka suurte õppuritega, nende keskkondade kasutamine igapäevases õppetöös.
Eesmärgid:
·         tutvuda uute õpikeskkondadega
·         saada rohkem teada õpivõrgustike kohta
·         leida uusi võimalusi erinevate õpikeskkondade kasutamiseks algklassilaste õpetamisel
·         kasutada uusi õpikeskkondi täiskasvanud õppurite koolitamisel
Strateegiad:
·         osalen aktiivselt e-õppes: täidan õpiülesandeid oma blogis, jälgin kaasõppurite  blogisid
·          tutvun iseseisvalt õppematerjalidega
·         osalen kontaktpäevadel
·         rakendan õpitud keskkondi praktiliselt oma töös nii algklassiõpilaste tundides kui ka täiskasvanute koolitamisel
·         oman süsteemsemat arusaamist õpivõrgustikest ja nende kasutamisest
Vahendid ja ressursid
Kasutan õppematerjale ja veebis leiduvaid tekste õpikeskkondade ja –võrgustike kohta. Vajan kindlasti edukaks õppetööks arvutit ja Interneti-ühendust, õppejõudude tarku mõtteid  ja kaasõppurite teraseid tähelepanekuid.
Hindamine
Kui on olemas uued teadmised ja arusaam süsteemist ning kõik omandatu on kriitiliselt hinnatud ja vastavalt sobivad keskkonnad ka  praktiliselt kasutusele võetud, siis on ka eesmärgid täidetud ja võib endaga rahule jääda.
Reflektsioon

Saturday, 18 September 2010

Enesetutvustus

Siit tuleb siis minu lühitutvustus.
Mina olen Kristi. Elan ja toimetan Tallinnas. Ametialaselt olen Gustav Adolfi Gümnaasiumi klassiõpetaja ja algõpetuse õppetooli juhataja. Tegelen väikeste õppurite ja nende õpetajatega. Lisaks sellele olen Tiigrihüppe SA koolitaja ja eTwinningu mentor ning kirjutan ka algklassidele õppematerjale.
Kodus olen emaks kahele pojale ja kasvatan lisaks ka väikest koerapoissi.
See kõik tähendab, et mul on palju toimetusi ja vähe aega, aga see-eest pole igavuse üle küll põhjust kurta.
Kuna olen loomult aktiivne ja pidevalt valmis uut avastama ja õppima, siis otsustasin sel aastal oma õpinguid jätkata. Praeguses kontekstis olengi siis haridustehnoloogia magistrant.
Loodan, et õpingud ja koosarenemine toob minu ellu uusi põnevaid inimesi, teadmisi, oskusi ja väljakutseid tulevikuks.

Tere tulemast!

Minu uus ajaveeb, kuhu kõik õppematerjalid ja tehtud tööd saab üles panna.  Loodetavasti saab sellest sisukas ja rahulolu tagav blogi!